فرمت فایل پوستر(پاورپوینت)

 

نويسندگان محترمي كه مقالات آنها جهت ارائه به صورت پوستر از طرف کمیته علمي مورد تأييد قرار گرفته است، مي توانند طبق برنامه زمانی که متعاقباً اعلام خواهد شد، مقاله خود را به صورت پوستر ارائه نمايند.
 

لذا در این خصوص موارد زیر را به آگاهی می رساند: 

1- لازم است نويسنده محترم، متن مقاله خود را طبق فرمت اشاره شده در بند 4 تهيه و پرينت نمايد . نصب پوستر مقالات در تابلوهاي مشخص شده در محل كنفرانس، توسط نويسندگان محترم مقالات صورت خواهد گرفت .
 

2- دبيرخانه كنفرانس از پذيرش مقالات تهيه شده در فرمتي بجز فرمت تعيين شده، معذور خواهد بود.
 

3- نويسندگان محترم، لازم است مقاله خود را مطابق با برنامه زمانی، پوستر نمايند. لازم به ذكر است كه برخي مقالات پوستر در روز اول (13 اردیبهشت ماه 96) و ساير مقالات پوستر در روز دوم (14 اردیبهشت ماه 96) ارائه خواهد شد.
 

4- لازم است مقالات جهت ارائه به صورت پوستر، طبق فرمت زير تهيه گردد:
 

- ابعاد پوستر به صورت عمودی و در ابعاد 90 سانتی متر (ارتفاع) * 70 سانتی متر (عرض)
 

- عنوان مقاله با فونت 50 B Nazanin

- نام نویسندگان و مراکز با فونت 28 B Nazanin

- متن فارسی با فونت 22 B Nazanin

- متن انگلیسی با فونت 22 Times New Roman

- تیترها و عکس ها و... باید به صورتی باشد که از فاصله یک متری قابل خواندن باشد.

- عنوان مقاله در بالای صفحه سمت راست نوشته شود.
 

پس از آماده سازي مقاله مطابق با موارد اشاره شده در فوق، لازم است مقاله در فرمت سربرگ مورد تاييد دبيرخانه كنفرانس در کاغذ معمولی یا لمینت پرینت شود.