فرمت فایل سخنرانی(پاورپوینت)

 

نویسندگان محترمی که مقالات آنها جهت ارائه به صورت سخنرانی از طرف کمیته علمی مورد تایید قرار گرفته است، می توانند مقاله خود را در فرمت تعیین شده و طبق برنامه زمانی که متعاقباً اعلام خواهد شد، به صورت سخنرانی ارائه نمایند. خواهشمند است فایل پاورپوینت ارائه مقاله خود را در فرمت مشخص شده تهیه نموده و حداکثر تا تاریخ 96/2/5 به دبیرخانه کنفرانس به آدرس ایمیل icodmpower@gmail.com  با موضوع " پاورپوینت مقاله شماره ..."  ارسال فرمایید.