فراخوان کنفرانس

 

با سلام و احترام؛

 

بدینوسیله باستحضار می رساند انجمن تحقیق در عملیات ایران با همکاری هسته پژوهشی بهینه سازی و لجستیک دانشگاه مازندران، اولین كنفرانس ملی حمل و نقل و لجستیک را در تاریخ 8 تا 9 شهریور 1400 به صورت مجازی (غیرحضوری) برگزار خواهد نمود. از اینرو از کلیه محققین، اساتید، دانشجویان، صنعتگران، مدیران و صاحبنظران حوزه های مختلف مرتبط با محورهای کنفرانس برای شرکت و مشارکت در این همایش بزرگ دعوت به عمل می آید. محورهای کنفرانس عبارتند از:

 

  

- آموزش و فرهنگ سازی ترافیکی
آینده پژوهی در لجستیک
اقتصاد و مدیریت در حمل و نقل و لجستیک
الگوریتم ها و روش های بهینه سازی و تصمیم گیری در حمل و نقل و لجستیک
ایمنی راه
بررسی و کاربرد تکنولوژی های نوین (بلاکچین، هوش مصنوعی و ...) در حمل و نقل، لجستیک و زنجیره تأمین
برنامه‌ریزی حمل‌و ‌نقل و مدیریت شهری
تفکر ناب در حمل و نقل و لجستیک
حمل و نقل و توسعه پایدار و چالشهای زیست محیطی
داده‌ های کلان و داده کاوی در لجستیک
زنجیره تأمین و لجستیک پایدار
زنجیره تامین و لجستیک تاب آور
زنجیره تامین و لجستیک کشاورزی
زنجیره تامین و لجستیک گردشگری
سیستم های حمل و نقل هوشمند
لجستیک در دوران کرونا و پسا کرونا
لجستیک و امداد و نجات
لجستیک و شهر هوشمند
لجستیک و مدیریت بحران
مدل های انتخاب در حمل و نقل
مدیریت در سیستم های حمل و نقل
مدیریت ریسک در لجستیک
مسیریابی و مکان یابی
مکان یابی و تخصیص
مهندسی ترافیک
نرم افزارها و استارت آپ های حوزه حمل و نقل و لجستیک
نقش شرکت های دانش بنیان در حمل و نقل و لجستیک
هاب های لجستیکی
هزینه های عملکردی حمل و نقل و لجستیک
همکاری و یکپارچگی در لجستیک