روش آماده سازی مقاله

 

علاقمندان می‌توانند مطابق با فرمت مشخص شده در ذیل  نسبت به ارسال مقاله به بخش ثبت نام مراجعه نمایند.

  


 

 تعداد صفحات مقاله حداکثر 8 صفحه و براساس فرمت کنفرانس قابل پذیرش می‌باشد. مقالات خارج از این ضابطه برای داوری ارسال نخواهد شد

حداقل ارایه کننده مقاله می‌بایست در کنفرانس ثبت نام نماید. در غیراینصورت، مقاله مزبور در مجموعه مقالات چاپ نخواهد شد و هیچ گونه گواهی پذیرش یا ارایه مقاله صادر نخواهد شد

هر شرکت کننده مجاز است بیش از یک مقاله در کنفرانس ارایه نماید. اما برای هرمقاله می‌بایست به طور جداگانه حق ثبت نام پرداخت نماید 

جهت ارسال مقالات از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

 

تذکر: فایل مقالات را براساس فرمت کنفراس به دو صورت word  و pdf  در سایت بارگذاری نمایید.