اعضای کمیته اجرایی

 

دکتر سید هادی ناصری: دبیر کنفرانس(نائب رئیس انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- دانشگاه مازندران)

دكتر محمد مهدي پايدار: دبیر کمیته علمی کنفرانس(دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)

مهندس محمد نبی پور: دبير اجرايي كنفرانس(دانشگاه شمال)

آقای دکتر مهدي احمدي خطير: مسئول امور مالی  

آقای دکتر داود درویشی: مسئول برگزاری کارگاه ها و نشست ها  

آقای دکتر قربانعلی رمضان نیا: مسئول امور برنامه ریزی

آقای سليم باوندی: مسئول واحد انتشارات

آقای مرتضی گلی: مسئول واحد پشتیبانی  

خانم سحر چیتگر: مسئول امور دبیرخانه   

خانم گوهر شکوری: مسئول امور مستندات

خانم فرانک محمودی: مسئول امور روابط عمومی

خانم مائده میر محسنی: مسئول امور فناوری و سایت

خانم سمیرا منصوری: مسئول امور کلاس ها

خانم هانیه محمدی: مسئول آمار و اطلاعات

خانم دکتر ساناز ریواز

آقای امیرحسین نافعی

آقای بهداد اسدی

خانم الناز توکلی صابر

خانم مریم درویش

خانم مبینا ضیا سراجی

خانم رقیه چامه

خانم سارا نعمتی

خانم زینب اکبرنژاد